תבנית החינוך המוזהב, מעלה צביה

הגישה החינוכית

הגישה החינוכית

תבנית החינוך המוזהב שואפת להקנות ערכים וכלים ללמידה עצמאית, תוך מתן מרחב ודגש לאיכויות אנושיות הטמונות בכל ילד וילדה ומחכות להזדמנות לפרוץ, לגדול ולהתפתח, לצד הכנתם של התלמידים להשתלבות טובה ומוצלחת בחברה המודרנית.

בתבנית החינוך המוזהב שלושה דגשים עיקריים –
א. ההיבט החינוכי
– טיפוח שביל הזהב הממזג את פיתוחן של איכויות אנושיות טבעיות בילדים הגדלים, עם הכנתם לקראת הדרישה למצוינות ולמיומנות בחברה הבוגרת, אותה יפגשו עם גמר הלימודים, ולשלב את שני ההיבטים בצורה מאוזנת ולא האחד על חשבון משנהו.

ב. ההיבט האקולוגי – יצירת אווירה כיתתית ובית-ספרית התומכת בתהליך הלימודי, טיפוח סביבה בה גדילה, התפתחות ותהליך חינוכי הרמוני יכולים להתרחש – כזו שהן הילדים והן המורים שמחים להיות בתוכה ולחזור אליה ביום שלמחרת.
במגבלות האמצעים העומדים לרשותנו אנו מקפידים לעצב את סביבת הלמידה באופן מיוחד למטרות אלה. תשומת לב רבה מוקדשת לפרטים כגון גובה התקרה, צבעים, גודל וגובה חלונות, מניעת קרינת שמש ישירה, החומרים מהם עשויים הרהיטים ועוד.
כמו כן מושם דגש על חינוך לשימור האקולוגיה של כדור הארץ, שהיא הבסיס התומך בחיי כולנו – במסגרת לימודי הסביבה המשולבים בנושאי הלימוד, מעשית ועיונית כאחד.

ג. ההיבט הקהילתי – שיתוף אמיתי ומלא של כל רובדי הקהילה – ההורים, המורים, המחנכים, המנחים, המדריכים והתלמידים, בו לכל אחד יש תפקיד וערך וכולם יחד יוצרים את הקהילה החינוכית, ייחודה ועושרה. קהילת מעלה צביה שותפה באופן מלא במפעל יחודי זה, ותמיכת הישוב מתבטאת בשילוב של פעילות נוער וחינוך בלתי פורמלי, תמיכה כספית ולוגיסטית ופעילות התנדבותית של חברי הישוב למען בית הספר.