תבנית החינוך המוזהב, מעלה צביה

הגישה החינוכית

הגישה החינוכית

תבנית החינוך המוזהב שואפת להקנות ערכים וכלים ללמידה עצמאית, תוך מתן מרחב ודגש לאיכויות אנושיות הטמונות בכל ילד וילדה ומחכות להזדמנות לפרוץ, לגדול ולהתפתח, לצד הכנתם של התלמידים להשתלבות טובה ומוצלחת בחברה המודרנית.

בתבנית החינוך המוזהב שלושה דגשים עיקריים –
א. ההיבט החינוכי
– טיפוח שביל הזהב הממזג את פיתוחן של איכויות אנושיות טבעיות בילדים הגדלים, עם הכנתם לקראת הדרישה למצוינות ולמיומנות בחברה הבוגרת, אותה יפגשו עם גמר הלימודים, ולשלב את שני ההיבטים בצורה מאוזנת ולא האחד על חשבון משנהו.

ב. ההיבט האקולוגי

מכוון ליצירת אווירה כיתתית ובית-ספרית התומכת בתהליך הלימודי, טיפוח סביבה בה גדילה, התפתחות ותהליך חינוכי הרמוני יכולים להתרחש. אווירה שהן הילדים והן המורים שמחים להיות בתוכה ולחזור אליה ביום שלמחרת. אנו מקפידים לעצב את סביבת הלמידה באופן מיוחד למטרות אלה. תשומת לב רבה מוקדשת לפרטים כגון גובה התקרה, צבעים, גודל וגובה חלונות, מניעת קרינת שמש ישירה, החומרים מהם עשויים הרהיטים ועוד. בית הספר מתנהל ביומיום באופן מקיים והוא שוכן בלב ישוב בעל צביון קהילתי ואקולוגי. דגש על חינוך לשימור האקולוגיה של כדור הארץ, שהיא הבסיס התומך בחיי כולנו, משולב בנושאי הלימוד, מעשית ועיונית כאחד. מושם דגש מיוחד על זמן שהייה משמעותי מחוץ לכותלי הכיתה ומחוץ לתחום בית הספר. זמן זה מוקדש לתהליכי התבוננות על הסביבה הטבעית הקרובה, הכרתה ולמידתה.

ג. ההיבט הקהילתי – שיתוף אמיתי ומלא של כל רובדי הקהילה – ההורים, המורים, המחנכים, המנחים, המדריכים והתלמידים, בו לכל אחד יש תפקיד וערך וכולם יחד יוצרים את הקהילה החינוכית, ייחודה ועושרה. קהילת מעלה צביה שותפה באופן מלא במפעל יחודי זה, ותמיכת הישוב מתבטאת בשילוב של פעילות נוער וחינוך בלתי פורמלי, תמיכה כספית ולוגיסטית ופעילות התנדבותית של חברי הישוב למען בית הספר.