תבנית החינוך המוזהב, מעלה צביה

הרשמה לשנת הלימודים תשפ"ב

תהליך הרישום לביה"ס ולגנים נפתח ב 1/12/2020.

יום פתוח יתקיים ביום שישי 8/1/2021 בשעה 09:30. במידה ולא ניתן יהיה לקיימו בביה"ס הוא יתקיים בזום.

להלן שלבי תהליך הרישום:

ההורים ימלאו בקשת רישום מקוונת בדף זה. עבור ילדים העולים לכיתות ב' – ט' יש לצרף הערכת מחנכת נוכחית או תעודה אחרונה. ניתן למלא טופס רישום החל מ 1/12/2020, גם לפני היום הפתוח.

ההורים יפנו למח' החינוך במוא"ז משגב בתקופת הרישום לכיתות א' ולגנים  באמצעות אתר האינטרנט של המועצה, בבקשה לרשום את ילדיהם לביה"ס והגנים במעלה צביה. חשוב לעשות זאת במועד הרישום.

הורים מרשויות אחרות יצטרכו להמציא בהמשך למח' חינוך במשגב אישור מעבר מרשות מגוריהם.

הנרשמים לפעוטון (ילידי 2019 ואילך) לא צריכים להרשם במוא"ז משגב.

ילדים המבקשים להרשם לכיתה א' יוזמנו לפגישת הכרות ראשונית בקבוצה אחרי חופשת פסח (בהתאם לאפשרויות הקורונה)

למבקשים להרשם לכיתות ב'-ט', במידה ויש בכיתה מקום לקלוט ילדים נוספים, תתקיים שיחה עם ההורים ולאחריה הילד או הילדה יוזמנו לביקור בחבורה (הכיתה) המיועדת (בהתאם לאפשרויות הקורונה).

המבקשים להרשם לגנים יוזמנו לביקור בגן (בהתאם לאפשרויות הקורונה).

מילוי טופס בקשת רישום והשתתפות במפגשי ההכרות אינם מהווים התחייבות של ביה"ס לקבלת הילד/ה. הרישום לבית הספר הוא אך ורק באישור מח' החינוך במועצת משגב.

אנא קחו בחשבון ששלב קבלת האישורים ממח' חינוך במשגב נמשך חודשים אחדים, והתאזרו בסבלנות.

טופס פניה לבית הספר

טופס פניה לנירים (גנים ופעוטון)

טופס למשפחות במבנה אלטרנטיבי (לבית הספר ולנירים)

פרטים והנחיות לגבי רישום במשגב – אנא קראו בעיון:

רישום לתושבי משגב לכיתה א' ולגנים

תושבי משגב לכיתות ב-ט

רישום תלמידים מרשויות אחרות (בי"ס וגנים)