תבנית החינוך המוזהב, מעלה צביה

הרשמה לשנת הלימודים תשפ"ג

יום פתוח להורים מתענינים יתקיים ביום שישי 24/12/2021 בשעה 09:00 בבית הספר (לא מיועד לילדים).

 תהליך הרישום:

ההורים יגישו בקשת העברה לבי"ס ולגנים במעלה צביה,  במח' החינוך במוא"ז משגב בתקופת הרישום לכיתות א' ולגנים

(3-31/1/22)  באמצעות אתר האינטרנט של המועצה, בבקשה לרשום את ילדיהם לביה"ס והגנים במעלה צביה. יש לעשות זאת בתקופת הרישום. בעקבות הבקשה תתבקשו להעלות לאתר מסמכים שונים: תעודות זהות של שני ההורים, הערכת מחנכת (לנרשמים לכיתות ב-ט), ואישור מעבר מרשות מגוריכם (לנרשמים שאינם מישובי משגב).

הורים המבקשים לרשום ילדים לגן או לפעוטון ימלאו, בנוסף רישום במשגב, טופס מקוון – פניה לנירים (גנים ופעוטון)

ילדים המבקשים להרשם לביה"ס יוזמנו עם הוריהם לפגישת הכרות עם צוות הקליטה לבי"ס.

המבקשים להרשם לכיתה א' יוזמנו לפגישת הכרות בקבוצה, בסביבות פסח.

למבקשים להרשם לכיתות ב'-ט', במידה ויש בכיתה מקום לקלוט ילדים נוספים,  יוזמנו לביקור בחבורה (הכיתה) המיועדת.

המבקשים להרשם לגנים יוזמנו לביקור בגן 

בקשות רישום והשתתפות במפגשי ההכרות אינם מהווים התחייבות של ביה"ס לקבלת הילד/ה. הרישום לבית הספר הוא אך ורק באישור מח' החינוך במועצת משגב.

אנא קחו בחשבון ששלב קבלת האישורים ממח' חינוך במשגב נמשך חודשים אחדים – תשובות סופיות מתקבלות במאי או יוני.

הנרשמים לפעוטון (ילידי 2020 ואילך) לא צריכים להרשם במוא"ז משגב.