תבנית החינוך המוזהב, מעלה צביה

אודותינו

מערכת החינוך במעלה צביה הוקמה עם עלייתו של הישוב לקרקע ועם בואן של המשפחות הראשונות. בראשית הדרך היתה הפעילות החינוכית בעיקר בלתי פורמלית, אך לא ארך הזמן בו היה צורך ממשי ואמיתי להקים פעוטון שצמח לגן ומשם נסללה הדרך גם להקמת בית הספר שנת 1998, כל אלה תחת שם אחד – תבנית החינוך המוזהב.
הסיבה שהובילה אותנו – קהילת מעלה צביה, ההורים ואנשי החינוך – להקים את תבנית החינוך המוזהב, היא הידיעה הברורה כי קיימת אפשרות לשיפור ועדכון של התהליך החינוכי ושל המסגרת התומכת בו, כך שהן הילדים והן המורים ישמחו להיות שותפים לה, בכל בוקר מחדש.

מערכות החינוך, בכל העולם וגם בישראל, עומדות כיום בפני לחצים, אילוצים ודרישות פורמליות, בד בבד עם הצורך לעדכון מהיר על מנת להתאים את עצמן לקצב השינויים בעולם. כל זאת – תוך כדי ניסיון לבלום מגמות שליליות מדאיגות שכולנו מכירים ועדים להן, כמו אלימות, וונדליזם, שימוש גובר בסמים וכד'.

במצב כמעט-בלתי-אפשרי זה נדחקות הצידה וכמעט נעלמות אותן איכויות אנושיות בסיסיות כמו כבוד, נימוסים, נאמנות ועוד, אשר מהוות מזור וחיזוק לכולנו לשם התמודדות עם אותן מגמות שליליות.

אנו, אנשי החינוך במעלה צביה בתמיכת הקהילה כולה, התכנסנו והחלטנו לעשות מעשה – לחפש ולמצוא את שביל הזהב שבין המורשת העשירה של העבר, המציאות העכשווית, הרפורמות וחידושי העתיד.

קראנו לתכנית זו תבנית משום שאנו מאמינים שהיא יכולה לשמש מודל גם לאחרים שירצו ללכת בדרך זו, בבוא הזמן.

דמות הבוגר העומדת אל מול עינינו היא של אדם משכיל ופתוח היכול לעשות את הבחירות הנכונות לחייו, תוך שהוא נשען על בסיס רחב ואיתן של ידע עולם ואיכויות וביכולתו לתרום לסביבה הקרובה או רחבה יותר בתוכה הוא חי.